Periodòncia

BLOG

Periodòncia Odontologia 19/03/2017

Periodòncia

La Periodontitis és la patologia més prevalent en L'ésser humà. El 85- 94% de la població espanyola major de 35 anys presenta algun problema relacionat amb els genives.

En va concretar, sobre la Periodontitis , el 16-30% dels espanyols majors de 35 anys te AQUESTA Infecció periodontal, aconseguint el grau de severa al 5-11% de la població adults. Les Conseqüències van Molt més que l'estètica o de tenyir Únicament Repercusions a nivell bucodental, sinó que també va hi ha Evidències que vinculin d'algunes Malalties periodontals amb major RISC cardiovascular, de diabetis o de controlar-la Pitjor, o de patir 1 part prematur.

L'actual situaciò econòmica està suposant un retrocés en l'adopció de Mesures preventIves relacionades amb la Salut Periodontal , aixi com 1 retard o abandonament a l'adopció de Mesures terapeutiques. Tot i que el 80% de la població opina que és important anar al dentista 1 cop l'any per mantenir su boca sana, NOMÉS acudeix al 43%.

La Millor manera de prevenir la Periodontitis és mantenir una correcta higiene oral per controlar a els nivells de placa dental, però en persones predisposades, Malgrat una correcta higiene oral, olla tendir a Produir-se la Malaltia. Per Tant, la higiene oral és un important pilar de prevenció de les Malalties periodontals , però no l'ÚNIC. S'a d'acompanyar de revisions periòdiques a l'especialista perque és Pugui realitzar 1 Diagnòstic i Tractament precoç amb l'Objectiu d'eliminar o Reduir a els Bacteris, Reduir o modificar a els factors de RISC que la fan més susceptible com el tabac i crear els condiciones adequades perque la Malaltia és Pugui controlar Llarg Termini.

Dr. M. Ribera Prat