faqs

faqs

+ Quins són els símptomes de la Covid 19?

Els símptomes més comuns són: febre, tos seca, mal de coll, sensació de manca d'aire, dolor muscular. De vegades també és freqüent el mal de cap, la pèrdua del gust i de l'olfacte, la congestió nasal, pressió persistent al pit i símptomes digestius com diarrea i dolor abdominal. En casos greus pot produir pneumònia, dificultat per respirar, fallada renal i fins i tot la mort.


+ Quins tipus de proves diagnostiques hi ha actualment per a la detecció del Covid 19?

PCR

La prova PCR és un test que detecta la presència de material genètic de Covid 19. Aquesta prova replica el genoma del virus mitjançant la Reacció a Cadena de la Polimerasa (PCR). Aquesta prova permet detectar un fragment del material genètic de patogen. És necessari el processament i la interpretació de les mostres en un laboratori de microbilogia ia causa de la seva sensibilitat és la prova de referència per a la detecció del virus.

Test d'antígens

Aquest test detecta la presència de la infecció de forma activa ja que la seva funció és la de detectar la presència de proteïnes al virus. El resultat s'obté al cap de pocs minuts de la recollida de mostres.

Test d'anticossos

Aquestes proves detecten els diferents anticossos específics davant del coronavirus. És a dir, detecten la resposta immunològica de l'individu davant de la Covid 19. Aquestes proves detecten els dos tipus d'anticossos:els IgM i/o IgG:

IgM: immunoglobulines (anticossos). Apareixen a la fase primerenca de la infecció i desapareixen a les poques setmanes.

IgG: immunoglobulines (anticossos): Apareixen en les fases tardanes de la infecció i romanen molt de temps, de vegades anys.


+ Qué es una prova PCR?

La prova PCR (Reacció a Cadena de la Polimerasa) permet detectar un fragment del material genètic d'un agent patogen. Una prova PCR detecta de manera precoç i eficaç en les primeres fases de la infecció independentment que no hi hagi símptomes o l'individu no els desenvolupi, com és el cas de les persones asimptomàtiques.

Per a la realització de la prova PCR es recull una mostra d'una porció nasal de la faringe amb un hisop (bastonet) de raió estèril i que s'analitzarà de manera posterior en un laboratori de microbiologia.


+ Quins resultats ofereix una prova PCR?

Una prova PCR detecta el material genétic del virus des de la seva incubació fins a la desparació dels símptomes. En cas que el resultat de la prova sigui negatiu, pot ser degut a dos factors: o no hi ha hagut contagi o s'ha superat. En el segon cas, cal una prova d'anticossos per confirmar-ho.


+ Són fiables els resultats d'una PCR?

Les proves que fem un nostre laboratori tenen un 99,9% de fiabilitat.


+ Quin temps cal per saber el resultat d'una PCR?

El temps necessari per obtenir el resultat duna PCR és de 24 hores.


+ Transmissió i contagi

De quina manera em puc encomanar?

El contagi per contacte estret es realitza per les secrecions respiratòries d'una persona que está contagiada i que es generen en tossir, esternudar, parlar, cridar. Aquestes secrecions infecten una altra persona  si entren en contacte amb la boca, el nas o els ulls.


+ Mesures de protecció

Com puc protegir-me i protegir els altres?

La prevenció és la millor manera de prevenir el contagi: utilitzar la mascareta cobrint nas i boca, mantenir una distància de metre i mig amb els nostres contactes, ventilar els espais tancats regularment i rentar-se les mans amb freqüència. En cas d'infecció fer quarantena durant deu dies des de l'inici dels símptomes i mantenir-se aïllat. En cas d'entrar en contacte amb algú, cal portar màscara i mantenir una distància de dos metres.