Mesures de protecció

faqs

Mesures de protecció

Com puc protegir-me i protegir els altres?

La prevenció és la millor manera de prevenir el contagi: utilitzar la mascareta cobrint nas i boca, mantenir una distància de metre i mig amb els nostres contactes, ventilar els espais tancats regularment i rentar-se les mans amb freqüència. En cas d'infecció fer quarantena durant deu dies des de l'inici dels símptomes i mantenir-se aïllat. En cas d'entrar en contacte amb algú, cal portar màscara i mantenir una distància de dos metres.