Atenció al Pacient

BLOG

Atenció al Pacient Atenció al Pacient 25/04/2018

Atenció al Pacient

Quan fem referència a l'atenció d'un pacient, el més rellevant, és cuidar el tracte i mostrar sempre comprensió. Aquest factor, rep més importància en el nostre sector, quan es tracta amb persones, pacients, que pateixen alguna malaltia crònica.

També és important ser amable, educat i parlar amb respecte en qualsevol moment i situació.

Un dels punts a considerar, és el motiu de la visita: determinar el grau d'urgència amb èxit és essencial perquè el professional pugui dur a terme, de manera àgil i còmoda, el tractament necessari. L'atenció al pacient, es caracteritza per la sensibilitat, la implicació i el respecte per la integritat del mateix.

És imprescindible seguir el protocol d'actuació davant d'una especialitat, derivació mèdica o prova diagnòstica, per poder oferir l'ajuda necessària i no generar confusió en una futura resposta de l'especialista sanitari. Aquesta directriu de treball, permetrà ser resolutiu en la detecció de problemes i possibles dubtes que es generen durant la visita.

Des de l'experiència personal dins del sector sanitari, els objectiu principals a l'hora d'atendre un pacient són analitzar el motiu de la visita i donar resposta de manera àgil a la seva necessitat amb un tracte afable i proper. Com a conseqüència d'aquesta resposta, el pacient experimentarà un resultat favorable en la seva salut o una millora en el seu aspecte físic i / o psicològic. D'altra banda, es pretén resoldre qualsevol necessitat o incidència durant el temps de visita.

Les queixes i reclamacions dels pacients, són un bon punt de partida per iniciar les millores necessàries per poder oferir un servei eficaç i de qualitat. Ignorar o no percebre les peticions o suggeriments dels nostres pacients no farà, si no, agreujar el problema.

Actualment, quan un pacient arriba a la consulta no es limita a rebre una resposta òptima per part del professional, sinó també pretén poder gaudir d'un bon tracte i una bona acollida de tot el personal. És per això que el Centre Mèdic i Dental Parets cuidem molt aquest aspecte i treballem dia a dia per fer les coses millors.

  • Estela Alvarez Santamaria
  • Atenció al pacient Centre Mèdic i Dental Parets