Quan es necessària una cirugía oral?

BLOG

Quan es necessària una cirugía oral? Odontologia 06/10/2021

Quan es necessària una cirugía oral?

La cirugía oral es una operació quirùrgica que s’empra per a solucionar problemes anatòmics o patològics a la cavitat oral i gairebé sempre s’utilitza anestèsia local, per tant, es poden fer a la clínica dental mitjançant la sedació de la zona afectada.

Quins tipus de cirugia oral hi ha?
Hi ha molts tipus de cirugía oral, desde les més senzilles a d’altres més complexes que impliquen l’extracció d’un tumor o la reposició de la mandibula.

Una cirugia oral està realitzada per especialistes com poden ser els preiodoncistes, els prostodoncistes i els endodoncistes.

Hi ha diferents tipus de cirugía oral:
-    Extraccions complexes.
-    Biòpsies.
-    Extracció de les arrels de l’os.
-    Extracció de quists maxil·lars.
-    Implants de pròtesis.

Un cop feta l’operació, el pacient ha de pendre la medicació que li doni el seu dentista i cuidar els hàbits alimentaris.

Aspectes importants en la recuperació de la cirugía oral
Per a una òptima recuperació d’una intervenció de cirugia oral, es molt important seguir les indicacions que demanin els especialistes un cop feta la operació de cirugia oral. Es imprescindible seguir el tractament mèdic que indiquin els especialistes, no fumar i no beure alcohol (ja que pot endarrerir la recuperació), vigilar amb els aliments (que no siguin aliments molt durs o gomosos) i evitar els aliments massa freds o massa calents. No raspallar-se les dents, però si fer rentades bucals i fer servir gel per a reduir la inflamació.

A la nostra Clínica Dental, els nostres especialistes altament qualificats i utilitzant la tecnologia més moderna podem aconseguir molts bons resultats en la cura i conservació de les dents.

Si necessites més informació sobre alguna de les nostres especialitats, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte. I si necessites concertar una cita amb nosaltres, pots fer-ho mitjançant la nostra aplicació online