El per què de l'odontologia geriàtrica

BLOG

El per què de l'odontologia geriàtrica Odontologia 16/03/2017

El per què de l'odontologia geriàtrica

L'impacte que l'evolució demogràfica va tenir en la societat en els propers anys va a reflectir-se, com no podria ser d'altra manera, en l'exercici de la odontologia.

En aquests moments, al nostre país, un 17% per cent de persones superen els 65 anys i més de dos milions són majors de 80. El perfil d'aquest grup poblacional ha anat evolucionant per convertir-se en un agent actiu en la presa de decisions econòmiques i polítiques. El pacient major, presenta canvis fisiològics propis de l'envelliment, un pluripatologia sistèmica, sovint un consum de fàrmacs elevat i necessitats nutricionals específiques. A més de tot això la situació social i psicològica de moltes d'aquestes persones està marcada per la realitat econòmica actual a la qual se suma en molts dels casos una reducció de la mobilitat quan no una marcada discapacitat.

És en aquest context en el qual l'odontologia deure prestar atenció a les demandes socials i ser sensible a la necessitat d'adequar l'actual situació a la realitat vigent.

La major part de professionals de la odontologia dediquen una considerable part del seu temps a l'atenció de pacients grans sense més coneixements que els que han adquirit mitjançant l'experiència del dia a dia i de la formació acadèmica que van rebre. Amb tot, un important sector que no es desplaça als gabinets odontològics, institucionalitzats o amb problemes severs de mobilitat, queda al marge de l'assistència dental. Fins i tot aquells que poden desplaçar-se trobes encara amb limitacions arquitectòniques o barreres en moltes de les clíniques disseminades pel país.
Les òbvies mancances tant estructurals com assistencials es complementen amb les deficiències des del punt de vista de formació específica.

Hi ha un corrent professional cada vegada més nombrosa d'odontòlegs que, a l'empara del procés de debat sobre la creació d'especialitats en què estem immersos al nostre país, advoca per l'existència d'una especialitat en Odontologia Geriàtrica . Independentment d'això, la Gerodontologia s'ha incorporat ja a la docència en el Grau en compliment de les recomanacions efectuades pel Council of European Dentists (May 28th 2010, CED Resolution Annex V.3 / 5.3.1 of Directive, 19th November) en relació al fet que la formació universitària contempli en els seus plans d'estudi la matèria de Gerodontologia . Fruit d'aquestes directrius, de les 13 universitats públiques espanyoles 7 d'elles compten amb la Gerodontologiaen els seus plans docents per al Grau, 3 amb caràcter d'Optativa i 4 amb caràcter d'obligatòria o Troncal. La resta d'universitats, incloses les privades, també tenen a la Gerodontologia en la seva oferta docent. A la nostra Universitat, la Universitat Internacional de Catalunya, a més de formar part del pla d'estudis amb caràcter obligatori, oferim l'únic postgrau de Gerodontologia d'Espanya per al qual comptem amb la presència de professors d'altres universitats. A Europa l'European College of Gerodontology agrupa els professionals i institucions interessades en la matèria i en el món llatinoamericà especialment hi ha un creixent interès en la odontologia geriàtrica .

Els coneixements necessaris per a una assistència eficaç en Odontologia Geriàtrica han anat incorporant avenços com les tècniques d'implants i sobredentadures en pacients edèntuls amb limitació en la disponibilitat òssia, els conceptes de tractament atraumàtic i mínimament invasiu o els aspectes de prevenció per a pacients que són atesos o viuen en centres per a gent gran, funcionalment dependents i fràgils.

És per tot això pel que a la nostra consulta l'apliquem 1 odontologia integrada del pacient més gran.

Dr. M. Ribera Uribe