Els dentistes i la Politica

BLOG

Els dentistes i la Politica Odontologia 28/06/2021

Els dentistes i la Politica

Tots voldríem per a nosaltres i per al Nostre entorn una vida plena d'Èxits al personal i al professional. El nostre èxit professional comunament és basa en el FET de sentir que, en general, S'HAN complert els Expectatives que Els nostres pacients esperaven i que Hem contribuït a Millorar su salut oral d'una manera digna i amb 1 raonable benefic.

Certament Això és una cosa de la qual MOLTS dels Nostres Collègues podin enorgullir. Una perspectiva de més abast per su extensió, és l'aspiracions al FET que, no NOMÉS Els nostres pacients, sinó también la col·lectivitat, tota la societat, és beneficiï de l'impacte benefactor de Les nostres Actuacions. Això és realment Molt més complicat d'aconseguir des de la soledat dels Nostres gabinets.

Al Nostre Món, l'impacte de les decisions en polítiques Sanitàries que afectin la societat en el su conjunto, és Molt més Eficient a l'hora d'Millorar L'Estat de salut de cada individu que la suma de les Accions puntuals de cada professional sobre l'entorn que està sota la su Influència. És cert que Tots 2 Conductes requereixen, Molt per sobre d'1 Excel·lència tècnica, una enorme Capacitat de Treball, prou contrastada en MOLTS dentistes. No obstant AIXÒ calç recordar que ja Aristòtil deia que l'Excel·lència no és un do sinó un Hàbit i 1 Hàbit no és més que la forma de conducta adquirida per la repeticions dels MATEIXOS actes. En resum: a Déu pregant i amb el mall donant.

En un moment en que la política està tan injuriada voldria Fer una defensa de la necessitat d'Adquisició de "compromisos polítics", de la necessitat que Els nostres col·legiats és comprometin, des d'òptiques i ideologies Diferents, en opcions polítiques que són, com deia, els que, amb els Seves decisions, podin aportar Millores realment substancials a la població ia la Professió. Millores Molt superiors a les que aconsegueix el més Excel·lent dels Nostres professionals amb la més Excel·lent de les Tècniques. Per AIXÒ vull trencar 01:00 llança a favor dels polítics de Totes els ideologies que dediquin su temps i ESFORÇ a Millorar la societat. Són MOLTS, MOLTS més que a els que vampiritzen La Confiança en ELLS dipositada.La veritat és que si ENS guiéssim per la freqüència que és parla d'uns i d'Altres NINGÚ creuria que són més a els bons que a els dolents. Però em nego a Creure que són Tots mala gent i em nego a parlar continuament dels que ho són. Al cas de la Professió vull retre homenatge a Tots els que, des de la política d'Partits, de Col·legis i Associacions professionals, sindicals, patronals etc, aspirin a influir amb su Treball en la presa de decisions beneficioses per al col · lectiu de l'odontologia. A Catalunya tindrem eleccions al parlament i tindrem eleccions al Col·legi d'Odontòlegs. de Col·legis i Associacions professionals, sindicals, patronals etc, aspirin a influir amb su Treball en la presa de decisions beneficioses per al Col·lectiu de l'odontologia.A Catalunya tindrem eleccions al parlament i tindrem eleccions al Col·legi d'Odontòlegs. de Col·legis i Associacions professionals, sindicals, patronals etc, aspirin a influir amb su Treball en la presa de decisions beneficioses per al Col·lectiu de l'odontologia. A Catalunya tindrem eleccions al parlament i tindrem eleccions al Col·legi d'Odontòlegs.

Les meves felicitacions Avançades a Tots els candidats dentistes que participin cadascú des del su opció i cadascú Posant tot su Treball i ESFORÇ al Servei de su causa, perque encara que tinguin Perfils Diferents són Totes, en última instància, una mica Nostres. Si esperem que la nostra Professió va seguir 1 Professió d'Èxit a els Necessitem a tots. La pena és que, malauradament som Pocs i no estem a tot Arreu. Perque, com deia 1 Conegut director executiu d'1 important multinacional, "L'ÚNIC lloc on l'Èxit veu Abans que el Treball és l'diccionari". I AIXÒ serveix también per a l'odontologia.

Dr. Manuel Ribera Uribe

Professor Gerodontologia i pacients especials

Universitat Internacional de Catalunya