preguntes valoracions

Enquesta De Satisfacció

  • Valori la nostra atenció telefònica.
  • El preu del tractament ha sigut correcte?
  • Li ha semblat suficientment clara la explicació del pressupost?
  • Valori la puntualitat de les cites realitzades.
  • Li ha semblat suficientment clara la explicació del tractament?
  • Valori la qualitat del tractament rebut.
  • Com li ha semblat la higiene i el comfort percebut de les nostres instal·lacions?
  • Li agrada la nostra imatge d'empresa?
  • Considera que el nivell tecnològic del centre es adequat?