Quins tipus de proves diagnostiques hi ha actualment per a la detecció del Covid 19?

faqs

Quins tipus de proves diagnostiques hi ha actualment per a la detecció del Covid 19?

PCR

La prova PCR és un test que detecta la presència de material genètic de Covid 19. Aquesta prova replica el genoma del virus mitjançant la Reacció a Cadena de la Polimerasa (PCR). Aquesta prova permet detectar un fragment del material genètic de patogen. És necessari el processament i la interpretació de les mostres en un laboratori de microbilogia ia causa de la seva sensibilitat és la prova de referència per a la detecció del virus.

Test d'antígens

Aquest test detecta la presència de la infecció de forma activa ja que la seva funció és la de detectar la presència de proteïnes al virus. El resultat s'obté al cap de pocs minuts de la recollida de mostres.

Test d'anticossos

Aquestes proves detecten els diferents anticossos específics davant del coronavirus. És a dir, detecten la resposta immunològica de l'individu davant de la Covid 19. Aquestes proves detecten els dos tipus d'anticossos:els IgM i/o IgG:

IgM: immunoglobulines (anticossos). Apareixen a la fase primerenca de la infecció i desapareixen a les poques setmanes.

IgG: immunoglobulines (anticossos): Apareixen en les fases tardanes de la infecció i romanen molt de temps, de vegades anys.