Pròtesis dental

Els dentistes i estomatòlegs de la Clínica Dental Ribera elaboren pròtesis adequades a les possibilitats dels nostres pacients. De la mateixa manera que vam realitzar removibles, també anomenats esquelètics, amb un cost i temps d'elaboració reduït, posem a disposició del pròtesis fixes en forma de corones i ponts de major complexitat tècnica i gran resultat estètic. De la mateixa manera el pacient interessat pot demanar-nos la confecció de pròtesi sobre implants fixes o mòbils amb un ampli ventall de tècniques en funció del cas. Existeixen solucions rehabilitadores a l'abast de tots que són explicades i realitzades després d'un rigorós anàlisi de cada situació.