Odontopediatria

Els nostres odontopediatres tracten i prevenen qualsevol tipus de patologia en nens de qualsevol edat. El nostre Centre Mèdic i Dental Parets, compta amb instal·lacions adequades per a generar un ambient distès per als nens, infraestructura tecnològica enfocada al tractament dental infantil i juvenil i sobretot, amb un personal amb una clara vocació pediàtrica, tant per als nens més petits com per a aquells d'edat juvenil.

Al Centre Mèdic i Dental Parets, dins de la Clínica Dental Ribera, realitzem tractaments convencionals a pacients amb càries en peces definitives o temporals que requereixen tècniques específiques com les pulpotomies, reconstruccions de peces temporals mitjançant corones, l'ús de tècniques de maneig de conducta en nens conflictius i fins i tot tècniques de sedació. Aquests tractaments que s'apliquen a nens de curta edat o de conducta no col·laboradora es complementen amb protocol preventius en nens de risc que incorporen segellats de fissures, aplicacions professionals de fluor en gel o en vernissos i tractaments de traumatismes dentals.