Radiologia Oral

La radiologia dental és un element imprescindible de diagnòstic per a la major part de tractaments i forma part de la mínima exploració per facilitar al pacient la informació justa sobre el seu estat bucal. Efectuem Ortopantomografies i teleradiografies així com estudis de l'articulació temporomandibular o TACS dentals. La radiologia convencional ha estat desplaçada per tècniques digitals que permeten major rapidesa en el revelat i una disminució de la radiació a la qual se sotmet el pacient. Per la nostra part, els nostres recursos informàtics, ens permeten guardar tant la imatges com tractar-les amb programes d'imatgeria digital i facilitar-les-hi al pacient.