Proves de Broncodilatació

Proves de Broncodilatació

Consisteix en mesurar els canvis que es produeixen en un paràmetre funcional després de l'administració d'una substància broncodilatadora per via inhalatòria. La prova de broncodilatació (PBD) és una eina fonamental per a l'estudi de la funció pulmonar. L'increment del volum espiratori màxim en el primer segon (FEV1) pot expressar-se com a valor absolut en mil·lilitres o com a percentatge de millora respecte al valor teòric o al valor previ (basal).