Fotopodogrames

Fotopodogrames

El fotopodograma és una prova diagnòstica mitjançant la qual obtenim una empremta plantar permanent i de bona qualitat. Aquest treball és realitzat per tal de realitzar una anàlisi de la petjada plantar, que ens permetrà identificar la tipologia del peu en dos subjectes, mitjançant un fotopodograma. A més, realitzar una anàlisi biomecànic del peu i del turmell, per conèixer les variacions estructurals del subjecte.