Anàlisis de sang i altres fluids

Anàlisis de sang i altres fluids

L'extracció de sang té un mateix objectiu, que es obtindre una mostra per al seu posterior estudi en el diagnòstic d'un pacient. L'anàlisi o examen de sang mesura el nombre i tipus de cèl·lules a la sang. Això ajuda els metges a verificar el seu estat general de salut. Les proves també poden ajudar a diagnosticar malalties i afeccions com anèmia, infeccions, problemes de coagulació, càncer de la sang i malalties del sistema immunitari.