Cirurgia de consultori

Cirurgia de consultori

Les berrugues són petites malformacions de la pell provocades generalment per un virus. Hi ha certs casos en què podem fer exèresi d'una lesió mitjançant un sistema BAV, sense haver de passar per la taula de quiròfan. Es tracta de casos seleccionats de lesions benignes, que requereixen ser extirpades bé per molèsties, creixement, ansietat o desig del pacient.