Espirometries

Espirometries

L'espirometria és la tècnica d'exploració de la funció respiratòria que mesura els fluxos i els volums respiratoris. La respiració és un complex mecanisme que requereix de tres processos fonamentals: ventilació pulmonar, difusió dels gasos, transport dels mateixos des de i fins a la cèl·lula. A més per a un correcte funcionament necessita d'una regulació neurològica. L'espirometria és una prova diagnòstica que ens ajuda al coneixement de la ventilació pulmonar.