Electrocardiogrames

Electrocardiogrames

Un electrocardiograma és la representació gràfica de l'activitat elèctrica del cor que s'obté amb un electrocardiògraf en forma de cinta contínua. L'electrocardiograma és una prova que registra l'activitat elèctrica del cor. S'analitza el ritme, regularitat dels batecs, mida i posició de les aurícules i ventricles.