Audiometries

Audiometries

L'audiometria es refereix al mesurament de la capacitat de cada oïda de percebre les vibracions de diverses bandes de l'espectre audible. Aquest examen avalua la capacitat per escoltar sons. Els sons varien d'acord amb el volum o força (intensitat) i amb la velocitat de vibració de les ones sonores (to). L'audició es produeix quan les ones sonores estimulen els nervis de l'oïda interna. El so després viatja al llarg de les rutes nervioses fins al cervell.