Angiografia

Examen de diagnòstic per imatge la funció és l'estudi dels vasos sanguinis que no són visibles mitjançant la radiologia convencional. L'angiografia per catèter utilitza un catèter, la guia per raigs X i una injecció de material de contrast per examinar els vasos sanguinis en àrees clau del cos per identificar anormalitats com ara aneurismes i malalties com l'aterosclerosi (placa). L'ús del catèter fa possible la combinació del diagnòstic i tractament.