Vacunes

Vacunes

Una vacuna és una preparació destinada a generar immunitat adquirida contra una malaltia estimulant la producció d'anticossos. Les vacunes s'utilitzen per reforçar el sistema immunitari i prevenir malalties greus i potencialment mortals.
Com a resultat d'això, vostè no s'emmalaltirà o pot tenir una infecció més lleu. Aquesta és una forma natural de fer-li front a les malalties infeccioses.