Retinografies

Retinografies

La retinografia és una tècnica diagnòstica que s'utilitza en medicina per obtenir fotos en color de la retina del pacient. Prova diagnòstica que, mitjançant la utilització d'un instrument òptic especial denominat retinograf, permet realitzar fotografies en color de la retina o fons d'ull. Aquesta tècnica proporciona una informació molt valuosa sobre l'estat de la retina i de fet, té com a objectiu estudiar la circulació sanguínia.