Magentoteràpia

Magentoteràpia

La magnetoteràpia és un tractament terapèutic ara reconegut en el camp de la rehabilitació, recolzat per una sòlida bibliografia mèdica. La magnetoteràpia es basa en la utilització de camps magnètics continus (imants) o variables (bobines o magnetos) per al tractament de problemes de dolor, inflamació, descalcificació dels ossos o lesions musculars.