Biòpsies

Biòpsies

Procediment diagnòstic que consisteix en l'extracció d'una mostra total o parcial de teixit per a ser examinada mitjançant un microscopi. Una biòpsia consisteix en la remoció de teixit per examinar si està present una malaltia. Les biòpsies es poden realitzar amb seguretat amb guia per imatges com ara ultrasò, raigs X, tomografia axial computeritzada (TAC), o ressonància magnètica nuclear (RMN).