Test i seguiment de Covid-19

En el nostre centre es realitzen PCR, TEST antígens EN SANG, TEST antígens RAPID EN SALIVA i TEST antígens RAPID EN SANG. Les indicacions d'un o altre procediment han de venir dictades pel facultatiu corresponent Bé sigui amb prescripció mèdica, quan es requereix, o de manera voluntària quan no es precisa sol·licitud, en Centre Mèdic i Dental Parets realitzem les esmentades proves dins de el compliment de les normes legals i de prevenció que dicten les autoritats sanitàries.