Ecocardiografies

L'ecocardiografia és una tècnica no invasiva ni dolorosa en la qual mitjançant un transductor es capten els ecos de les ones sonores permetent registrar els batecs cardíacs i el moviment de la sang a través d'el cor. D'aquesta manera es poden diagnosticar i fer seguiments de malalties en l'estructura i el funcionament de el cor i les seves vàlvules sense emetre radiacions