Sedació Conscient

Sedació Conscient

El procés de sedació és DUT a Terme a Les nostres Instal·lacions per 1 metge anestesista, sota l'Autorització del Departament de Sanitat La sedació conscient  és un procés mitjançant el qual el pacient és relaxa, responent a les Ordres verbals del dentista. El pacient pot tornar a su domicili al cap d'unes hores.