Radiologia Oral

Radiologia Oral

AL CMd Parets efectuem ortopantomografies i telerradiografies així com estudis de l'Articulació Tempormandibular.
Per la nostra part, els nostres recursos informàtics, ens permetren guardar tant les imatges com tractar-les amb progrmaes d'imagineria digital i facilitar-les al pacient.