Les malalties respiratòries: Asma , Malalties Pulmonars Cròniques secundàries a l'hàbit tabàquic, Pneumònies es tracten en CMDP per especialistes de reconegut prestigi en la matèria.