Efectuem >Revisions mèdiques esportives que permeten obtenir la llicència federativa per a tot tipus d'esports. La revisió, amb una exploració clínica, proves antropomètriques, oftalmològiques, ECG, espiròmetre, etc. És un servei que es presta a esportistes federats nivell I i II.