Anatomia Patològica

Anatomia Patològica

La fi d'aquesta especialitat és el diagnòstic correcte de biòpsies, peces quirùrgiques, citologies i autopsias.La anatomia patològica és una especialitat mèdica que posseeix un cos doctrinal de caràcter bàsic que determina que sigui una disciplina acadèmica autònoma i una unitat funcional en l'assistència mèdica.