Centre Mèdic i Clínica Dental Parets | Centre Mèdic integral de la salut | Odontologia

Des d'aquí podem fer el seguiment del nen des del seu naixement d'una manera personalitzada. La importància del correcte compliment de les vacunes i de les revisions es reflecteix en un programa de recordatori que permet que vostè no s'hagi de preocupar de les dates de visites. Nosaltres l'hi recordem i l'ajudem en la cura del seu fill.