Angiografia

Angiografia

L'angiografia per catèter utilitza un catèter, la guia per raigs X i una injecció de material de contrast per examinar els vasos sanguinis en àrees clau del cos per identificar anormalitats com ara aneurismes i malalties com l'aterosclerosi (placa). L'ús del catèter fa possible la combinació del diagnòstic i tractament.