Radiografies

Radiografies

Una radiografia és una prova ràpida i indolora que genera imatges de les estructures internes del cos, especialment dels ossos. Els feixos de raigs X passen a través del cos i s'absorbeixen en diferents quantitats segons la densitat del material a través del qual passen.