Proves de Broncodilataciò

Proves de Broncodilataciò

La prova de broncodilatació (PBD) és una eina fonamental per a l'estudi de la funció pulmonar. L'increment del volum espiratori màxim en el primer segon (FEV1) pot expressar-se com a valor absolut en mil·lilitres o com a percentatge de millora respecte al valor teòric o al valor previ (basal).