Mamografies

Mamografies

Una mamografia és una imatge de la mama presa amb raigs X. Els metges fan servir les mamografies per buscar signes de càncer de mama en les seves etapes inicials. Les mamografies habituals són les millors proves de què disposen els metges per detectar el càncer de mama en les seves etapes inicials, de vegades fins a tres anys abans que es pugui sentir.