Fotopodogrames

Fotopodogrames

Aquest treball és realitzat per tal de realitzar una anàlisi de la petjada plantar, que ens permetrà identificar la tipologia del peu en dos subjectes, mitjançant un fotopodograma. Els subjectes que es van analitzar són de gènere femení i masculí respectivament. A més, realitzar una anàlisi biomecànic del peu i del turmell, per conèixer les variacions estructurals d'aquests subjectes.