Estudi de la Marxa

Estudi de la Marxa

L'estudi biomecànic de la marxa permet realitzar una anàlisi del peu tant en posició estàtica, sense que la persona es mogui, com dinàmica, observant la forma de caminar del pacient i analitzant tot un seguit de dades que proporciona l'estudi, així com la relació dels peus en caminar amb altres estructures, com el genoll, el maluc i la columna vertebral.

Estudi biomecànic de la marxa - estudi del peu

Realitzar aquesta prova pot ajudar a prevenir lesions musculars i osteoarticulars com ara els esquinços de repetició, dolors en els dits dels peus, esperons calcanis, fascitis plantars, tendinitis o lesions per sobrecàrrega d'una articulació, entre d'altres.

A cada pas que es dóna els peus suporten una pressió que equival a tres vegades el pes de la persona, per això és essencial caminar d'una manera adequada. Aquest estudi és d'especial rellevància per a les persones que es dediquen a l'esport de manera professional, ja que la seva manera de córrer i recolzar els peus pot influir en el seu rendiment i minimitzar el risc de lesions; d'aquí que l'estudi biomecànic de la marxa es dugui a terme en tots els centres d'alt rendiment per a esportistes.