Electrocardiogrames

Electrocardiogrames

L'electrocardiograma és una prova que registra l'activitat elèctrica del cor. S'analitza el ritme, regularitat dels batecs, mida i posició de les aurícules i ventricles.