Densitometria òsia

Densitometria òsia

La densitometria òsia es una prova per a determinar la densitat mineral òsia. Es pot realitzar amb raigs X, ultraso o isòtopes radioactius. SErveix per al diagnòstic de l'osteoporàsi. El test es realitza amb l'aparell que medeis les iamtges i dóna una xifra de la quantitat mineral òsia per superfície.