Biòpsies

Biòpsies

Una biòpsia consisteix en la remoció de teixit per examinar si està present una malaltia. Les biòpsies es poden realitzar amb seguretat amb guia per imatges com ara ultrasò, raigs X, tomografia axial computeritzada (TAC), o ressonància magnètica nuclear (RMN).