Optometria

Optometria

L'optometria és la disciplina encarregada de la cura primària de la salut visual, a través d'accions de prevenció, diagnòstic i tractament. Té la triple vessant de prevenir, detectar i solucionar problemes visuals. El seu objectiu final és aconseguir el màxim rendiment visual amb la mínima fatiga.