Oftalmologia

Oftalmologia

Revisions oftalmològiques, fons d'ull i tractament de malalties oculars de manera assequible i ràpid. Centre mèdic i dental disposa dels equipaments necessaris per a valorar l'estat de la seva visió, el seu fons d'ull. El nostre oftalmòleg podrà de manera ambulatòria tractar la major part de les patologies de manera assequible i ràpid.