Anatomia Patològica

L'anatomia patològica és la branca de la medicina que s'ocupa del diagnòstic de les lesions mitjançant l'estudi de les mostres de teixits obtinguts per biòpsies o frotis. Al Centre Mèdic i Dental Parets disposem de la possibilitat de prendre i analitzar les mostres.