Sedació Conscient

Sedació Conscient

El procés de sedació és dut a terme a les nostres instal·lacions per un metge anestesista, sota l'autorització del Departament de Sanitat, que combina la sedació suau, la ansiolítica, l'analgèsia i l'amnèsia per disminuir l'ansietat del procediment quirúrgic. La sedació conscient mitjançant òxid nitrós és un procés mitjançant el qual el pacient es relaxa, sense por, responent a les ordres verbals del dentista. El pacient pot, un cop finalitzat el tractament, tornar al seu domicili al cap d'unes hores, seguint les indicacions facilitades i amb un telèfon de contacte per al seguiment del procés. També vam fer tractaments dentals sota sedació endovenosa de manera que el pacient no s'assabenta de la intervenció durant la realització de la mateixa.