Permís d'Armes

Tant les persones físiques com jurídiques que posseeixin armes de foc documentades amb llicències estan obligats:

Declarar, immediatament a la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil de la seva demarcació, la pèrdua, robatori, destrucció o sostracció de les armes o de la seva documentació. En aquest últim cas, les armes seran dipositades fins a obtenir nous documents.
Guardar-les en lloc segur i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva pèrdua, robatori o sostracció.
Presentar les armes a les autoritats governatives o els seus agents, sempre que els requereixin per a això.